Art digital amb Processing Servei de Cultura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Cultura   Servei de Cultura
Servei de Cultura

Art digital amb ProcessingHores Crèdits ECTS
Col·lectiu UA
Alumni UA
Col·lectiu no UA
 20

 

 2

 

30€ 45€
Quadrimestre: 1n                  Modalitat: online/Semi-presencial
Idioma: Castellà
Matrícula: A partir del 04/02/2021 fins al començament del curs
Durada:  04/05/2021 al 20/05/2021

Horari: 

Dimarts i dijous de 17.00 a 20:00h (18i 20 de maig de 16.30 a 20:30h)

Plataforma: Google Meet

 

Abans d'accedir a Google Meet, tingueu en compte que:

  •  Necessita tenir compte de Gmail
  • Es prega que accedisquen a la sala uns minuts abans de l'hora d'inici de l'activitat per a no interrompre el seu normal desenvolupament. Una vegada començada l'activitat es podrà negar l'accés a la sala.
  • Es recomana a les persones que hi assisteixen que desactiven el micròfon del seu dispositiu.
  • Queda prohibida la captació o l’enregistrament de la sessió, com també la reproducció o la difusió, total o parcial, siga quin siga el mitjà o el dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, de la qual poden derivar-se les responsabilitats legals pertinents.

Descripció:

El curs introduirà l’alumnat en la programació a través de Processing, un entorn de programació open-source orientat al desenvolupament de peces d’art audiovisual. S’ensenyaran els conceptes bàsics de la programació per a persones sense coneixements previs mitjançant exemples i exercicis amb resultats visuals, que facilitaran així la compressió de conceptes abstractes i tractaran de desmitificar la programació com una cosa només comprensible per a gent experta en tecnologies digitals. D’altra banda, els exercicis que s’hi desenvoluparan seguiran diverses metodologies comunes en la creació d’art generatiu o paramètric, que podran servir com una eina de disseny per a persones interessades en l’art visual des de camps com la fotografia, el disseny gràfic, la pintura, el vídeo o l’animació.

Descarregueu el Programa

Professorat:

David Andrés Martín-Pozuelo

Observacions:

Tots els cursos començaran de manera online

Depenent de l'evolució de la Pandèmia de la covid 19, el curs podrà passar a ser presencial.

Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establert, la Universitat d'Alacant pot resoldre'n la no celebració del mateix.

Matrícula:                         

 

  (Anul·lat)