Introducció a la Programació en Arts Visuals amb Processing Servei de Cultura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Cultura   Servei de Cultura
Servei de Cultura

Introducció a la Programació en Arts Visuals amb ProcessingHores Crèdits ECTS
Col·lectiu UA
Alumni UA
Col·lectiu no UA
 20

 2

pendent acreditació

30€ 45€
Quadrimestre: 1n                  Modalitat: online/Semi-presencial
Idioma: Castellà
Matrícula: A partir del (PER DETEMINAR) fins al començament del curs
Durada:  (S'informarà de noves dates)

Horari: 

Dijous de 17.00 a 20:00h (12 i 19 de nov., de 16.30 a 20:30h)

Plataforma: Google Meet

 

Abans d'accedir a Google Meet, tingueu en compte que:

  •  Necessita tenir compte de Gmail
  • Es prega que accedisquen a la sala uns minuts abans de l'hora d'inici de l'activitat per a no interrompre el seu normal desenvolupament. Una vegada començada l'activitat es podrà negar l'accés a la sala.
  • Es recomana a les persones que hi assisteixen que desactiven el micròfon del seu dispositiu.
  • Queda prohibida la captació o l’enregistrament de la sessió, com també la reproducció o la difusió, total o parcial, siga quin siga el mitjà o el dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, de la qual poden derivar-se les responsabilitats legals pertinents.

Descripció:

El curs introduirà l’alumnat en la programació a través de Processing, un entorn de programació open-source orientat al desenvolupament de peces d’art audiovisual. S’ensenyaran els conceptes bàsics de la programació per a persones sense coneixements previs mitjançant exemples i exercicis amb resultats visuals, que facilitaran així la compressió de conceptes abstractes i tractaran de desmitificar la programació com una cosa només comprensible per a gent experta en tecnologies digitals. D’altra banda, els exercicis que s’hi desenvoluparan seguiran diverses metodologies comunes en la creació d’art generatiu o paramètric, que podran servir com una eina de disseny per a persones interessades en l’art visual des de camps com la fotografia, el disseny gràfic, la pintura, el vídeo o l’animació.

Descarregueu el Programa

Professorat:

David Andrés Martín-Pozuelo

Observacions:

Tots els cursos començaran de manera online

Depenent de l'evolució de la Pandèmia de la covid 19, el curs podrà passar a ser presencial.

Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establert, la Universitat d'Alacant pot resoldre'n la no celebració del mateix.

Matrícula: