Introducció a la producció musical amb estacions de treball d'àudio digital (DAW). Eines de disseny sonor Servei de Cultura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Cultura   Servei de Cultura
Servei de Cultura

Introducció a la producció musical amb estacions de treball d'àudio digital (DAW). Eines de disseny sonorHores Crèdits ECTS
Col·lectiu UA
Alumni UA
Col·lectiu no UA
20

 2

pendent acreditació

30€ 45€
Quadrimestre: 1n                  Modalitat: online/Semi-presencial
Idioma: Castellà
Matrícula: A partir del (PER DETEMINAR) fins al començament del curs
Durada:  (S'informarà de noves dates)

Horari: 

Dimarts de 19 a 21 h (dos últims dies, de 18 a 21 h)

Plataforma: Google Meet

 

Abans d'accedir a Google Meet, tingueu en compte que:

  •  Necessita tenir compte de Gmail
  • Es prega que accedisquen a la sala uns minuts abans de l'hora d'inici de l'activitat per a no interrompre el seu normal desenvolupament. Una vegada començada l'activitat es podrà negar l'accés a la sala.
  • Es recomana a les persones que hi assisteixen que desactiven el micròfon del seu dispositiu.
  • Queda prohibida la captació o l’enregistrament de la sessió, com també la reproducció o la difusió, total o parcial, siga quin siga el mitjà o el dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, de la qual poden derivar-se les responsabilitats legals pertinents.

Descripció:

Curs d’introducció a la producció musical per ordinador i a les múltiples possibilitats de creació que permet aquest camp. Explorarem les eines que la informàtica ofereix en l’actualitat, tant per a l’enregistrament com per a l’edició i l’experimentació sonora, amb programes com Logic Audio o Ableton Live. La democratització de la tecnologia fa possible que avui dia qualsevol persona, des del seu home studio amb un ordinador, dispose dels recursos necessaris per a la creació i la producció d’una obra musical, falques publicitàries o disseny de sons. Actualment, els DAW (Digital Àudio Workstation o estacions de treball d’àudio digital) ofereixen les eines i els dispositius necessaris per al procés creatiu musical, cosa que fa anys implicava un desemborsament econòmic important, que moltes vegades estava fora de l’abast de l’usuari del carrer. Avui dia, és habitual que els discos que acaben tenint una gran repercussió en l’escena musical siguen compostos en un home studio, amb un ordinador i poc més.

Descarregueu el Programa

Professorat:

José Antonio Rodríguez Navarro

Observacions:

Tots els cursos començaran de manera online

Depenent de l'evolució de la Pandèmia de la covid 19, el curs podrà passar a ser presencial.

Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establert, la Universitat d'Alacant pot resoldre'n la no celebració del mateix.

Matrícula: