Introducció a l'Edició de Vídeo Digital Servei de Cultura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Cultura   Servei de Cultura
Servei de Cultura

Introducció a l'Edició de Vídeo DigitalHores Crèdits ECTS
Col·lectiu UA
Alumni UA
Col·lectiu no UA
 20

 2

pendent acreditació

30€ 45€
Quadrimestre: 1n                  Modalitat: online/Semi-presencial
Idioma: Castellà
Matrícula: A partir del (PER DETEMINAR) fins al començament del curs
Durada:  (S'informarà de noves dates)

Horari: 

Dissabtes de 09.00 a 14.00h

Plataforma: Google Meet

 

Abans d'accedir a Google Meet, tingueu en compte que:

  •  Necessita tenir compte de Gmail
  • Es prega que accedisquen a la sala uns minuts abans de l'hora d'inici de l'activitat per a no interrompre el seu normal desenvolupament. Una vegada començada l'activitat es podrà negar l'accés a la sala.
  • Es recomana a les persones que hi assisteixen que desactiven el micròfon del seu dispositiu.
  • Queda prohibida la captació o l’enregistrament de la sessió, com també la reproducció o la difusió, total o parcial, siga quin siga el mitjà o el dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, de la qual poden derivar-se les responsabilitats legals pertinents.

Descripció:

Amb aquest curs, els alumnes obtindran els coneixements mínims necessaris per a crear una peça audiovisual. Aprendran tot el procés que comporta la realització d'una breu peça de vídeo, des de l'enregistrament del material des de qualsevol suport, càmera, mòbil, tauleta, etc. La importació al programari d'edició, com editar el material gravat i la correcta exportació del vídeo que s'haja editat per al mitjà al qual vaja dirigit, youtube, facebook, curtmetratge, etc.

Descarregueu el Programa

Professorat:

Juan Carlos Cembreros Llopis

Observacions:

Tots els cursos començaran de manera online

Depenent de l'evolució de la Pandèmia de la covid 19, el curs podrà passar a ser presencial.

Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establert, la Universitat d'Alacant pot resoldre'n la no celebració del mateix.

Matrícula: