El monòleg. Creació del personatge Servei de Cultura

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Cultura   Servei de Cultura
Servei de Cultura

El monòleg. Creació del personatgeHores Crèdits ECTS
Col·lectiu UA
Alumni UA
Col·lectiu no UA
 20

 2

pendent acreditació

30€ 45€
Quadrimestre: 1n                  Modalitat: online/Semi-presencial
Idioma: Castellà
Matrícula: A partir del 05/10/2020 fins al començament del curs
Durada:  Del 28/10/2020 al 16/12/2020

Horari:

Dimecres de 17.30 a 20:00h

Plataforma: Google Meet

 

Abans d'accedir a Google Meet, tingueu en compte que:

  •  Necessita tenir compte de Gmail
  • Es prega que accedisquen a la sala uns minuts abans de l'hora d'inici de l'activitat per a no interrompre el seu normal desenvolupament. Una vegada començada l'activitat es podrà negar l'accés a la sala.
  • Es recomana a les persones que hi assisteixen que desactiven el micròfon del seu dispositiu.
  • Queda prohibida la captació o l’enregistrament de la sessió, com també la reproducció o la difusió, total o parcial, siga quin siga el mitjà o el dispositiu utilitzat. Qualsevol actuació indeguda comportarà una vulneració de la normativa vigent, de la qual poden derivar-se les responsabilitats legals pertinents.

Descripció:

El monòleg dramàtic és un discurs en què el personatge es dirigeix a si mateix, en què reflexiona i expressa els seus pensaments, idees i emocions davant del públic. A través del que ens conta, podem crear i caracteritzar el personatge.

Descarregueu el Programa

Professorat:

Elizabeth Sogorb García

Observacions:

Tots els cursos començaran de manera online

Depenent de l'evolució de la Pandèmia de la covid 19, el curs podrà passar a ser presencial.

Si el nombre d'alumnes matriculats en el curs no supera el mínim establert, la Universitat d'Alacant pot resoldre'n la no celebració del mateix.

Matrícula:                         

  anul·lat